T: 06–16820525 | E: info@jwsvitaliteit.nl

Wat is Counselling

Counselling is een kortdurende vorm van gesprekstherapie dat laagdrempelig wordt aangeboden. Counselling is bedoeld voor mensen met een gezonde emotionele basis. Het wordt praktisch vorm gegeven en heeft vaak direct een positief effect op je welzijn. Tijdens een sessie bepaal jij waarover je wilt praten. Elk probleem is bespreekbaar, hoe ongemakkelijk dit soms ook kan zijn. Binnen counselling geldt een geheimhoudingsplicht. De counsellor mag dus niet over jouw situatie praten met derden, tenzij jij hier toestemming voor hebt gegeven.

Iedereen ervaart wel eens een levenssituatie waar je niet alleen uitkomt. Je kunt dan denken aan problemen binnen je gezin, met je partner, met je vrienden of familie, werkgerelateerde problemen, gezondheidsproblemen, verliezen van een dierbare, enz. Vaak ongemerkt zit je in een web van negatieve gedachten waar je niet meer uitkomt.

Dit kan HET moment zijn dat je hulp gaat zoeken bij een counsellor of anders gezegd bij een professionele gesprekspartner.